IDĖJŲ LABORATORIJA

APIE PROJEKTĄ

LIETUVOS REGIONŲ JAUNIMO AKTYVAUS PILIETIŠKUMO UGDYMAS

Projekto tikslas – skatinti jaunų žmonių aktyvų pilietinį dalyvavimą Lietuvos socialiniuose bei viešosios politikos procesuose, prisidėti gerinant pilietinio ugdymo kokybę. Lietuvos regionų jaunimo socialinė, pilietinė situacija nėra gera: aukštas migracijos bei skurdo lygis, aukštas nedarbas, mažas pilietiškumas, neįsitraukimas į visuomeninį, pilietinį gyvenimą. Taip pat trūkumas efektyvių, įtraukiančių jaunimui skirtų pilietinio ugdymo programų.

PROJEKTAI

Įgyvendinant projektus siekiama įtraukti jaunimą į aktyvią pilietinę veiklą savo bendruomenėse, miesteliuose, įgalinti ir padėti jauniems žmonėms įsitraukti į vietos problemų sprendimus, vystyti jų verslo, kultūrines, socialines idėjas, todėl visi įgyvendinami projektai skirti bendruomenių aktualių problemų bei iššūkių sprendimui.

SOCIALINIO POKYČIO PROJEKTAS

AJC VIDINIO KIEMELIO DIRBTUVĖS - ŠAKIAI

2021 m. ruduo

Kūrybinių dirbtuvių metu sukurtas boulingas po atviru dangumi bei prie esamų suoliukų ir staliukų įrengtos trys papildomos suoliukų ir staliukų poros. Projektu siekiama suburti jaunimą - skatinti bendruomeniškumą, socialumą, parodyti jaunimui, kad jie turi visas galimybes susikurti malonią aplinką ir gali kurti vietoj to, kad griautų.

aktualumas

Komandos projektas sprendžia Šakių jaunimo (14-29 m.) aktyvumo bei užimtumo problemą - miestelyje trūksta įdomios laisvalaikio praleidimo veiklos. Pasirinkta atnaujinti ir patobulinti Šakių Atviro Jaunimo centro vidinį kiemelį - įnešti daugiau jaukumo, o jaunimui - užimtumo.

idėja

Projektu siekiama pritraukti daugiau jauno amžiaus žmonių, kadangi į Šakių „Žiburio“ gimnaziją mokiniai suvažiuoja iš viso Šakių rajono. Taip kuriama didesnė pridėtinė vertė ne tik miesto, bet visam rajono jaunimui. Bendruomenės įtraukimas į kūrybines dirbtuves skatina ugdyti kūrybiškumo ir autonomiškumo jausmus.

SOCIALINIO POKYČIO PROJEKTAS

AUKŠTA ŽEMĖ - JOSVAINIAI

2021 m. ruduo

Kadandi mokyklos stadionas buvo apleista ir neefektyviai išnaudotas, komanda inicijavo naują laisvalaikio praleidimo būdą - SLACKLINE virves. Taip gimė projektas "Aukšta žemė", populiarinantis aktyvų gyventojų laisvalaikio praleidimą ir sveikatingumą, vaikštant ant balansiavimo juostų. Naujos pramogos sukūrimas taip pat skatina seniūnijos atstovus atnaujinti patį stadioną bei pagerinti susisiekimą iki jo.

aktualumas

Kadangi mokyklos stadionas buvo apleistas ir neefektyviai išnaudotas, komanda iniciavo naują laisvalaiko praleidimo būdą - SLACKLINE virves. Taip gimė projektas "Aukša žemė", populiarinantis aktyvų gyventojų laisvalaikio praleidimą ir sveikatingumą, vaikštant ant balansavimo juostų. Naujos pramogos sukūrimas taip pat skatina seniūnijos atstovus atnaujinti stadioną, bei pagerinti susitikimą iki jo.

idėja

SLACKLINE virvės nenukabinamos gali tarnauti apie 3 metus. Jos stadione yra laisvai prieinamos miestelio gyventojams, o ryškus stendas su naudojimosi instrukcijomis, nuolat atkreipia praeivių dėmesį, bei paskatins Josvainių miestelio gyventojus išbandyti savo jėgas ant balansavimo juostų. Projektas taip pat skleidžia sveikatingumo bei bendruomeniškumo idėją.

SOCIALINIO POKYČIO PROJEKTAS

DALYVAUJAMASIS BIUDŽETAS - MAŽEIKIAI

2021 m. ruduo

Dalyvaujamasis biudžetas - būdas savivaldybei kartu su bendruomene spręsti viešųjų lėšų panaudojimą, kai bendruomenės nariai patys siūlo idėjas savivaldybei. Mažeikiams pateiktas pasiūlymas įsidiegti atviro kodo programą CONSUL, skirtą užtikrinti piliečių dalyvavimą visuomeniniame gyvenime.

aktualumas

Projektas sprendžia viešosios komunikacijos spragą tarp Mažeikių miesto gyventojų ir Savivaldybės. Siekiama atrasti terpę, kuri padėtų žmonėms patogiau pasiekti savivaldybę, teikiant problemas / skundus / pasiūlymus ir užtikrintų viešą grįžtamąjį ryšį.

idėja

Pasitelkiant dalyvaujamąjį biudžetą užtikrinama daugiau skaidrumo savivaldybėse, didinamas gyventojų pasitikėjimas valdžia, gerinama savivaldybės reputacija, inicijuojamos bendros veiklos su miestiečiais bei pateikiamas viešas grįžtamasis ryšys.

SOCIALINIO POKYČIO PROJEKTAS

SUSIKALBĖJIMO MENAS - PANEVĖŽIUKAS

2021m. ruduo

Renginys - "Susikalbėjimo menas". Susitikimo tema: komandinių idėjų generavimo technikos ir darbas komandoje. Tai puiki erdvė ir galimybė Panevėžiuko bendruomenės tarybos nariams pažinti vienas kitą bei praplėsti savo žinias apie komandinį darbą bei inovatyvių idėjų generavimą.

aktualumas

Panevėžiuko miestyje išryškėjo labai aktuali problema - seniūnijos tarybai trūksta žinių apie naujausius problemų sprendimo metodus bei stinga komandinio darbo, strateginio planavimo ir organizuotumo įgūdžių. Komandos inicijuotas tarybos narių supažindinimas su šiuolaikiniais idėjų generavimo metodais prisideda prie miestelyje iškylančių problemų sprendimo gerinimo.

idėja

Projektu praplečiamos Panevėžiuko tarybos narių žinios apie komandinį darbą, supažindinama, kas yra žaidimu paremtas mokymasis ir darbas bei Design Thinking metodologija. Šios žinios padeda tarybos nariams organizuojant bendruomenės renginius, mokymus ir kitas bendruomenines veiklas visiems miestelio gyventojams.

SOCIALINIO POKYČIO PROJEKTAS

BENDRAVIMAS YRA RAKTAS - ŠVEICARIJA

2021 m. ruduo

Projekto "Bendravimas yra raktas" idėja - keturios skirtingos pamokos Šveicarijos progimnazistams, skatinančios mokinius įsitraukti į komandinį darbą ir užmegzti glaudesnį tarpusavio ryšį. Taip skatinamas pasitikėjimas, lyderystė, drąsa ir tolerancija. Tikslinė auditorija - Šveicarijos progimnazijos 5 - 8 klasių mokiniai.

aktualumas

Projektu sprendžiama po pandemijos išryškėjusi mokinių mokymosi problema - po beveik dviejų metų nuotolinio ugdymo vaikai yra praradę įgūdžius mokytis klasėje: jaučiasi nejaukiai būdami kolektyve, bijo reikšti savo nuomonę ir yra tapę užsisklendusiais individualistais.

idėja

Projektas įgyvendintas ir tęsiamas su rėmėjų pagalba - mokiniai turės progą pastiprinti savo tarpusavio ryšius "Vilko" kartodrome važinėjant ir neformaliai laiką leidžiant kartinguose. Prie idėjos tęstinumo prisideda ir Lietuvos policija, sutikusi organizuoti progimnazistams estafetes ir kitas aktyvias veiklas.

SOCIALINIO POKYČIO PROJEKTAS

HEY! HAMAKAI EŽERĖLIO JAUNIMUI

2022 m. pavasaris

Mobilių hamakų kūrybinės dirbtuvės, kurių tikslas įtraukti mokinius į kūrybinį procesą, pradedant idėjų generavimu ir baigiant prantine veikla, kad kiekvienas savomis rankomis galėtų prisidėti prie bendros erdvės įkūrimo.

aktualumas

Projekto aktualumas kyla iš jaunimo veiklos trūkumo.

Kaip Ežerėlio mieste skatinti jaunimo bendruomeniškumą per laisvalaikio leidimo prizmę, paliekant išliekamąją vertę.

idėja

Įtraukti mokinius į kūrybinį procesą, pradedant idėjų generavimu ir baigiant prantine veikla, kad kiekvienas savomis rankomis galėtų prisidėti prie bendros erdvės įkūrimo.

Saugi, patogi ir žaisminga erdvė, kurioje jaunimas gali leisti laiką savo gimtojo miesto teritorijoje. Kūrybinėse dirbtuvėse įgyto bendruomeninio darbo patirtis bei ugdomas turto tausojimas.

Galimybė mobilizuoti hamakų erdvę po visą miesto teritoriją ir už jos ribų. Hamakai pagaminti iš naudotų audinių, kurie naujoje formoje pabunda antram gyvenimui.

SOCIALINIO POKYČIO PROJEKTAS

"TEPK IR KEPK KULAUTUVA

2022 m. pavasaris

Projektas „Tepk ir Kepk“ - kartu su virtuvės šefo gaminamas maistas, kurio metu plėtojamas Kulautuvos miestelio gyventojų bendruomenės ryšys.

aktualumas

Mažo miestelio bendruomenės būrimas, auginimas, skatinimas bendrauti, pažinti šalia gyvenančius žmones bei skatinti megzti tarpusavio ryšius bendroje veikloje.

idėja

Bendruomeniškumo plėtojimas Kulautuvos miestelyje, bendruomenės kūrimas, susipažinimas su kaimynais, galimybė ugdyti kulinarines žinias, renginys, kuris padeda pamiršti kasdienybę linksmai praleidžiant laiką su kaimynais.

SOCIALINIO POKYČIO PROJEKTAS

AKTYVUS LAISVALAIKIS TELŠIUOSE

2022 m. pavasaris

Bendravimo ir draugystės tarp moksleivių bei jaunimo užimtumo vakarais trūkumas, įdomesnės bei šiuolaikiškos veiklos trūkumas Telšių mieste, paskatino jaunimo ieškoti naujų idėjų. Išgrynintos tokios idėjo, kaip Šokių maratonas, kuriame veikia greitieji pasimatymai bei Open mic renginys Žemaitės Dramo teatre (atviras mikrofonas Telšiuose).

aktualumas

Projekto aktualumas kyla iš jaunimo veiklos trūkumo .

Trūksta susipažinimo, bendravimo, draugystės tarp moksleivių, taip pat jaunimo užimtumo vakarais.

idėja

Open mic renginys Žemaitės Dramo teatre (atviras mikrofonas Telšiuose) - atvira vieta pasirodyti pradedantiesiems komikams – moksleiviams, kuriuos domina ši sritis.

Jaunimo organizacijos įkūrimas, kuri kuria linklalaidę: pasaulio aktualijos, Telšių naujienos; taip pat jaunimo organizacija organizuoja veiklas jaunimui: šokių maratonas, sporto renginiai ir kt.

SOCIALINIO POKYČIO PROJEKTAS

STAKLIŠKIŲ GIMNAZIJOS FESTIVALIS

2022 m. pavasaris

Suorganizuotas ir realiai įgyvendintas pirmasis Stakliškių gimnazijos festivalis. Festivalio metu gimnazijos bendruomenė, mokiniai ir svečiai dalyvavo diskusijose su garsiais svečiais: lenktyninku Vaidotu Žala, aktore Brigita Arsobaite Dalgėde, ralistais Balčius & Mitkevičius Racing, Geocaching entuziastas Lietuvoje Matas Kairiūnas. Vėliau vyko muilo burbulų dirbtuvės, skautai vaišino koše, o vakare vyko baigiamasis festivalio koncertas bei filmo „Drugelio širdis“ peržiūra. Festivaliu siekiama suburti jaunimą - skatinti bendruomeniškumą, įsitraukimą bei dalyvavimą.

aktualumas

Mokinių savivaldos nariai sprendžia jaunimo aktyvumo, užimtumo bei įsitraukimo į įvairias veiklas problemą - miestelyje trūksta didesnio mąsto renginių, koncertų, diskusijų su įvairių sričių specialistais. Pasirinkta sukurti naują renginio formatą, kuris taptų miestelio ir gimnazijos tradicija ir trauktų vietinius bei aplinkinių miestelių ir kaimų gyventojus.

idėja

Festivaliu siekiama pritraukti daugiau jaunimo, gimnazijos mokinių, svečių iš gretimų miestelių ir kaimų įsitraukti į veiklas, išgirsti įkvepiančias istorijas, padiskutuoti, susipažinti su gimnazija bei Stakliškių seniūnija. Festivalis suteikia galimybę pasirodyti ir savo talentais pasidalinti su visa bendruomene. Taip yra kuriama erdvė pradedantiesiems atlikėjams ir, žinoma, garsiems svečiams, muzikantams, šokėjams, kurie savo pasirodymais stebina ir džiugina visą bendruomenę.

Akimirkos iš kūrybinių dirbtuvių "Be ACTIVE"

Projekto rėmėjas

Projekto partneriai

Susisiekite

VšĮ " Psichologinės paramos ir konsultavimo centras"

Laisvės al. 38c, LT – 44240, Kaunas

+ 370 6934 7600